Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aktywny Samorząd Moduł I 2017

Utworzono dnia 23.03.2017
Czcionka:

pfron.pngPilotażowy program

„Aktywny samorząd" Moduł I - edycja 2017

 
 
 
 

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2017 roku  w ramach  Programu „Aktywny Samorząd”  MODUŁ I , mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie przy ul. Ceglanej 58/1, w godz. od 730 do 1530, począwszy od dnia 14.04.2017r. do 30.08.2017r.

 

W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 

 1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 5.000 zł.

Udział własny: 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Adresaci programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • dysfunkcja narządu ruchu.

Do pobrania:

1) Wniosek "P" - część A (wypełnia  Wnioskodawca w swoim imieniu) - POBIERZ
2) Wniosek "O" - część A (wypełnia Wnioskodawca w na rzecz podopiecznego) POBIERZ
3) Załącznik nr 1 (oświadczenie o wysokości dochodów) - POBIERZ
4) Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) - POBIERZ
5) Załącznik nr 3 (zaświadczenie lekarskie) - POBIERZ
6) Załącznik nr 4 (oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej) - POBIERZ

 

 1. Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: – 2.100 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,

 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł.

Udział własny: 25% ceny brutto zakupu/usługi.

Adresaci programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • wiek aktywności zawodowej,

 • dysfunkcja narządu ruchu.

Do pobrania:

1) Wniosek "P" - część A (wypełnia  Wnioskodawca w swoim imieniu) - POBIERZ
2) Załącznik nr 1 (oświadczenie o wysokości dochodów) - POBIERZ
3) Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) - POBIERZ
4) Załącznik nr 3 (zaświadczenie lekarskie) - POBIERZ
5) Załącznik nr 4 (oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej) - POBIERZ

 

 1. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,

 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,

 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł.

Udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Adresaci programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Do pobrania:

1) Wniosek "P" - część A (wypełnia  Wnioskodawca w swoim imieniu) - POBIERZ
2) Wniosek "O" - część A (wypełnia Wnioskodawca w na rzecz podopiecznego) - POBIERZ
3) Załącznik nr 1 (oświadczenie o wysokości dochodów) - POBIERZ
4) Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) - POBIERZ
5) Załącznik nr 3 (zaświadczenie lekarskie) - POBIERZ
6) Załącznik nr 3a (zaświadczenie lekarskie) - POBIERZ
7) Załącznik nr 4 (oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej) - POBIERZ

 

 1. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł.

Udział własny: nie wymagany.

Adresaci programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Do pobrania:

1) Wniosek "P" - część A (wypełnia  Wnioskodawca w swoim imieniu) - POBIERZ
2) Wniosek "O" - część A (wypełnia Wnioskodawca w na rzecz podopiecznego) - POBIERZ
3) Załącznik nr 1 (oświadczenie o wysokości dochodów) - POBIERZ
4) Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) - POBIERZ
5) Załącznik nr 3 (zaświadczenie lekarskie) - POBIERZ
6) Załącznik nr 3a (zaświadczenie lekarskie) POBIERZ
7) Załącznik nr 4 (oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej) - POBIERZ

 

 1. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: – 2.000 zł.

Udział własny: nie wymagany.

Adresaci programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Do pobrania:

1) Wniosek "P" - część A (wypełnia  Wnioskodawca w swoim imieniu) - POBIERZ
2) Wniosek "O" - część A (wypełnia Wnioskodawca w na rzecz podopiecznego) - POBIERZ
3) Załącznik nr 1 (oświadczenie o wysokości dochodów) - POBIERZ
4) Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) POBIERZ
5) Załącznik nr 4 (oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej) - POBIERZ

 

 1. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji wynosi:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,

 • przedramienia – 20.000 zł,

 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,

 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,

 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,

 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Adresaci programu

 • stopień niepełnosprawności,

 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Do pobrania:

1) Wniosek "P" - część A (wypełnia  Wnioskodawca w swoim imieniu) - POBIERZ
2) Załącznik nr 1 (oświadczenie o wysokości dochodów) - POBIERZ
3) Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) - POBIERZ
4) Załącznik nr 3 (zaświadczenie lekarskie) POBIERZ
5) Załącznik nr 4 (oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej) - POBIERZ

6) Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
7) Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
 1. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu C 3.

Udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Adresaci programu

 • stopień niepełnosprawności,

 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Do pobrania:

1) Wniosek "P" - część A (wypełnia  Wnioskodawca w swoim imieniu) - POBIERZ
2) Załącznik nr 1 (oświadczenie o wysokości dochodów) - POBIERZ
3) Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) POBIERZ
4) Załącznik nr 3 (zaświadczenie lekarskie) POBIERZ
5) Załącznik nr 4 (oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej) - POBIERZ

6) Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
7) Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Udział własny: 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Adresaci programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • aktywność zawodowa,

 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka,

Do pobrania:

1) Wniosek "P" - część A (wypełnia  Wnioskodawca w swoim imieniu) - POBIERZ
2) Załącznik nr 1 (oświadczenie o wysokości dochodów) - POBIERZ
3) Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) - POBIERZ 
4) Załącznik nr 4 (oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej) - POBIERZ

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Centrum lub za pośrednictwem poczty.

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Polecamy