Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Wybierz Życie Bez Przemocy

Utworzono dnia 30.12.2020

Baner Promujący Życie bez przemocy z numerami telefonów PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie w ramach realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2016-2020”, zakupiło i przekazało do Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie oraz Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Hrubieszowie, banery dotyczące problematyki przemocy w szkole. Banery zawierają dane teleadresowe i informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w Punkcie Interwencji Kryzysowej działającym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie. Banery zostały zawieszone w widocznych miejscach na terenie wyżej wymienionych szkół.

czytaj dalej na temat: Wybierz Życie Bez Przemocy

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Utworzono dnia 24.12.2020

Obrazek Choinki

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,

Rodzinnego ciepła w gronie najbliższych,
Odpoczynku od codziennych trosk,
Świąt niosących nadzieję na lepszy Nowy Rok
życzą 
Dyrektor oraz pracownicy 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie
czytaj dalej na temat: Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

Utworzono dnia 18.12.2020

Zdjęcie plakatów z konkursuW dniu 17 grudnia 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zorganizowało uroczystość wręczenia nagród laureatom dziesiątej edycji konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze.

Uroczystość odbyła się przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, w obecności Pani Anety Karpiuk – Starosty Hrubieszowskiego, która objęła patronatem nasz konkurs, oraz Pana Andrzeja Barczuka, Członka Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego...

 

czytaj dalej na temat: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2

Utworzono dnia 16.12.2020

Szanowni Państwo!

           

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości utrzymywania kontaktów wychowanków pieczy zastępczej z rodziną w okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz ferii zimowych, uprzejmie wyjaśniam.

Zgodnie z „Rekomendacjami i instrukcjami dla instytucji pieczy zastępczej dotyczącymi zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2”, opracowanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Główny Inspektorat Sanitarny,  w zakresie odwiedzin osób z zewnątrz, w tym również kontaktów z rodziną,  zaleca się m.inumożliwienie wychowankom placówek/ podmiotów pieczy zastępczej osobistego (jeżeli to możliwe ze względów epidemiologicznych) kontaktu z rodzinami i siecią wsparcia poza placówką lub z wykorzystaniem urządzeń komunikacyjnych i zachęcanie do podtrzymywania takich kontaktów, chyba że są one przez sąd zakazane. Za właściwą opiekę nad wychowankiem, w tym za kontakty z rodziną biologiczną i urlopowanie wychowanka do domu rodzinnego, odpowiada osoba prowadząca rodzinną formę pieczy zastępczej lub dyrektor instytucjonalnej formy pieczy zastępczej. Szczególną troską należy otoczyć małe dzieci i dzieci z niepełnosprawnościami.

            Natomiast kontakt z rodzinami i innymi osobami spoza placówki - na jej terenie - zaleca się, aby był organizowany w wydzielonym do tego pomieszczeniu z zamontowaną przegrodą pleksi/przeszkloną, która uniemożliwia wymianę powietrza między przestrzeniami, w którym znajduje się wychowanek pieczy i osoba z zewnątrz.

Ponadto w sytuacji kontaktu dziecka z osobami z zewnątrz na terenie placówki oraz sytuacjami urlopowania dziecka należy stosować zasady:

 • zachowywanie bezpiecznej odległości, co najmniej 1,5 m od drugiej osoby lub stosowanie osłon ust i nosa
 • częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie rąk środkami dezynfekcji na bazie alkoholu (o min. 60% zawartości alkoholu);
 • regularne mycie lub dezynfekowanie powierzchni dotykowych,
 • regularne sprzątanie często używanych pomieszczeń, takich jak toalety
  z użyciem wody z detergentem a w przypadku korzystania przez osoby odizolowane
  z w/w pomieszczeń, po każdym ich pobycie w obszarze wspólnym;
 • regularne wietrzenie pomieszczeń.

Z kolei w sytuacji urlopowania dziecka należy przeprowadzić wywiady z rodzicami przed i po urlopowaniu, a także prowadzić wnikliwą obserwację dziecka po powrocie.

Dodatkowo pragnę nadmienić, że zgodnie z art. 180 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821), organizacja rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, a więc również organizacja ich pracy, stanowi zadanie własne powiatu. Za bieżące kierowanie placówką opiekuńczo-wychowawczą, w tym za właściwą organizację pracy wychowawczej w placówce, odpowiada dyrektor (art. 97 ust. 1 ustawy oraz § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej), a w przypadku pieczy rodzinnej bieżącą pieczę nad powierzonym dzieckiem sprawuje rodzic zastępczy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kwestii zabezpieczenia dzieci z różnych form pieczy zastępczej przed zarażeniem SARS-CoV-2, rodziny zastępcze czy też dyrektorzy placówek, jak również starostowie, powinni ściśle współpracować z właściwymi terytorialnie służbami sanitarno-epidemiologicznymi.

 

Jednocześnie do niniejszego pisma dołączam raz jeszcze ww. „Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2”,  z uprzejmą prośbą o ponowne ich przekazanie, wraz z niniejszym pismem, jednostkom samorządu terytorialnego w celu prawidłowego stosowania ww. zaleceń.

 

  Z poważaniem

z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Barbara Socha

Podsekretarz Stanu

czytaj dalej na temat: Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2

Informacja o laureatach Konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze odbywającego się pod patronatem Starosty Hrubieszowskiego

Utworzono dnia 09.12.2020

Informujemy, że na dziesiątą edycję Konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze wpłynęło w ustalonym terminie 14 prac plastycznych zgodnych z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu.

W kategorii klasy IV, V i VI szkoły podstawowej jury wyróżniło prace następujących osób:

 • Oliwia Ferens – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sahryniu,
 • Wiktoria Iwan – Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie,
 • Patrycja Kopka – Szkoła Podstawowa w Kryłowie.

W kategorii klasa VII i VIII szkoły podstawowej jury wyróżniło prace następujących osób:

 • Veronika Mazurek – Szkoła Podstawowa w Malicach,
 • Julia Nowosad – Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie,
 • Aleksandra Omelczuk – Szkoła Podstawowa w Malicach.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy laureatów wraz z opiekunami plastycznymi na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród, które odbędzie się dnia 17 grudnia 2020 r. o godzinie 12.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

Informacja o godzinach otwarcia PCPR w dniu 24.12.2020 r.

Utworzono dnia 08.12.2020

Zgodnie z Zarządzeniem nr 33/2020 p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z dnia 7 grudnia 2020 r. uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2020 r.(Wigilia) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie będzie nieczynne.

czytaj dalej na temat: Informacja o godzinach otwarcia PCPR w dniu 24.12.2020 r.

Przywrócenie terminu na złożenie wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Utworzono dnia 03.12.2020

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwia przywrócenie terminu na złożenie wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W związku z decyzją Zarządu PFRON realizatorzy programu mogą podejmować decyzje o przywróceniu Wnioskodawcom terminu związanego ze złożeniem lub uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu. Wystąpienia o przywrócenie terminu nie wymagają uzasadnienia. Wnioskodawca, który chce złożyć lub uzupełnić wniosek po upłynięciu terminu składania wniosków, powinien skontaktować się w sprawie przywrócenia terminu z realizatorem.

Szczegółowe informacje na temat procedur ubiegania się w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów lub pod nr. tel. (84) 6963777 w. 37.

WZÓR WNIOSKU

WZÓR WYSTĄPIENIA O PRZYWRÓCENIE TERMINU

Obowiązek informacyjny (RODO)

 

 

Więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-umozliwia-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wnioskow-w-ramach-modulu-iii-programu-pomo/

 

czytaj dalej na temat: Przywrócenie terminu na złożenie wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Utworzono dnia 03.12.2020

W dniu 3 grudnia obchodzimy ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Wszystkim osobom niepełnosprawnym oraz ich bliskim życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i wielu radosnych chwil. 

Niech w realizacji marzeń i planów oraz osiąganiu wyznaczonych celów zawsze towarzyszy Państwu uśmiech i życzliwość.

Dyrektor i Pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

czytaj dalej na temat: Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie dotyczące poradnictwa prawnego w Punkcie Interwencji Kryzysowej

Utworzono dnia 24.11.2020

OGŁOSZENIE

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności bezpłatne poradnictwo prawne z jakiego można skorzystać w Punkcie Interwencji Kryzysowym działającym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie jest udzielane telefonicznie w każdą środę w godzinach 8.00 – 11.00 pod numerem telefonu 782 490 522.

Lista rankingowa wniosków ocenionych merytorycznie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I złożonych w 2020 roku

Utworzono dnia 09.11.2020

LLogo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychista rankingowa wniosków ocenionych merytorycznie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I złożonych w 2020 roku stan na 6.11.2020 r.

Wydłużenie terminu składania wniosków i realizacji modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Utworzono dnia 04.11.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie informuje, że Uchwałą nr 76.2020 Zarządu PFRON z dnia 30.10.2020r. przedłużony został termin składania wniosków przez osoby niepełnosprawne o dofinansowanie w ramach programu Modułu III  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wnioski należy składać od dnia 9 listopada 2020r. do dnia 16 listopada 2020r. poprzez:

lub

 • w wersji papierowej - pocztą tradycyjną lub osobiście wrzucając wnioski do wystawionej przed urzędem urny w godzinach 730 - 1500
 
czytaj dalej na temat: Wydłużenie terminu składania wniosków i realizacji modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Utworzono dnia 30.10.2020

                                                        

Powiat Hrubieszowski w miesiącu sierpniu 2020 r. przystąpił do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8...


Zdjęcie przedstawia zakupiony sprzęt - laptopy, słuchawki oraz drukarki

 

czytaj dalej na temat: Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego

Utworzono dnia 28.10.2020

Wojewoda Lubelski poszukuje kadry medycznej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego.

http://www.hrubieszow.naszepcpr.pl/pliki/plik/ogloszenie-wl1-1603885682.pdf

Konkurs Fotograficzno - Plastyczny „Jesień w Powiecie Hrubieszowskim”

Utworzono dnia 01.10.2020
Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk zaprasza do udziału w  Konkursie Fotograficzno - Plastycznym  „Jesień w Powiecie Hrubieszowskim”.
czytaj dalej na temat: Konkurs Fotograficzno - Plastyczny „Jesień w Powiecie Hrubieszowskim”

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Polecamy