Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dokumenty do pobrania

Czcionka:

Rodzinna piecza zastępcza:

Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej

Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego

Pomoc dla osób usamodzielnianych:

Wniosek o udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki

 

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych:

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych:

Procedury dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON.

Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki:

Procedury postępowania przy dofinansowaniu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, turystyki i rekreacji.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny:

Procedury postępowania przy dofinansowaniu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON.

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Dofinansowaniu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

Procedury postępowania przy dofinansowaniu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Likwidacja barier architektonicznych:

Procedury postępowania o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych.

Likwidacja barier w komunikowaniu się:

Procedury postępowania o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się.

Likwidacja barier technicznych:

Procedury postępowania o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych.

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika:

Procedury postępowania o  dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

 

Aktywny Samorząd:

Aktywny Samorząd Moduł I 2017:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej,

zadanie 1:

1) Wniosek "P" - część A (wypełnia  Wnioskodawca w swoim imieniu) - POBIERZ
2) Wniosek "O" - część A (wypełnia Wnioskodawca w na rzecz podopiecznego) POBIERZ
3) Załącznik nr 1 (oświadczenie o wysokości dochodów) - POBIERZ
4) Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) - POBIERZ
5) Załącznik nr 3 (zaświadczenie lekarskie) - POBIERZ
6) Załącznik nr 4 (oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej) - POBIERZ

zadanie 2:

1) Wniosek "P" - część A (wypełnia  Wnioskodawca w swoim imieniu) - POBIERZ
2) Załącznik nr 1 (oświadczenie o wysokości dochodów) - POBIERZ
3) Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) - POBIERZ
4) Załącznik nr 3 (zaświadczenie lekarskie) - POBIERZ
5) Załącznik nr 4 (oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej) - POBIERZ

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie  informacyjnym,

zadanie 1:

1) Wniosek "P" - część A (wypełnia  Wnioskodawca w swoim imieniu) - POBIERZ
2) Wniosek "O" - część A (wypełnia Wnioskodawca w na rzecz podopiecznego) - POBIERZ
3) Załącznik nr 1 (oświadczenie o wysokości dochodów) - POBIERZ
4) Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) - POBIERZ
5) Załącznik nr 3 (zaświadczenie lekarskie) - POBIERZ
6) Załącznik nr 3a (zaświadczenie lekarskie) - POBIERZ
7) Załącznik nr 4 (oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej) - POBIERZ

zadanie 2:

1) Wniosek "P" - część A (wypełnia  Wnioskodawca w swoim imieniu) - POBIERZ
2) Wniosek "O" - część A (wypełnia Wnioskodawca w na rzecz podopiecznego) - POBIERZ
3) Załącznik nr 1 (oświadczenie o wysokości dochodów) - POBIERZ
4) Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) - POBIERZ
5) Załącznik nr 3 (zaświadczenie lekarskie) - POBIERZ
6) Załącznik nr 3a (zaświadczenie lekarskie) POBIERZ
7) Załącznik nr 4 (oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej) - POBIERZ

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się, zadanie 2:

1) Wniosek "P" - część A (wypełnia  Wnioskodawca w swoim imieniu) - POBIERZ
2) Wniosek "O" - część A (wypełnia Wnioskodawca w na rzecz podopiecznego) - POBIERZ
3) Załącznik nr 1 (oświadczenie o wysokości dochodów) - POBIERZ
4) Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) POBIERZ
5) Załącznik nr 4 (oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej) - POBIERZ

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się, zadanie 3:

1) Wniosek "P" - część A (wypełnia  Wnioskodawca w swoim imieniu) - POBIERZ
2) Załącznik nr 1 (oświadczenie o wysokości dochodów) - POBIERZ
3) Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) - POBIERZ
4) Załącznik nr 3 (zaświadczenie lekarskie) POBIERZ
5) Załącznik nr 4 (oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej) - POBIERZ

6) Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
7) Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
 

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się, zadanie 4:

1) Wniosek "P" - część A (wypełnia  Wnioskodawca w swoim imieniu) - POBIERZ
2) Załącznik nr 1 (oświadczenie o wysokości dochodów) - POBIERZ
3) Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) POBIERZ
4) Załącznik nr 3 (zaświadczenie lekarskie) POBIERZ
5) Załącznik nr 4 (oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej) - POBIERZ

6) Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
7) Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
 

Obszar D - dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną:

1) Wniosek "P" - część A (wypełnia  Wnioskodawca w swoim imieniu) - POBIERZ
2) Załącznik nr 1 (oświadczenie o wysokości dochodów) - POBIERZ
3) Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) - POBIERZ 
4) Załącznik nr 4 (oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej) - POBIERZ

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

Uwaga: Prosimy o drukowanie poniższych wniosków i zaświadczenia wyłącznie dwustronnie na jednej kartce !!!

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności do 16 r. życia

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powyżej 16 r. życia

Zaświadczenie lekarskie - załącznik do wniosku o wydanie orzeczenia

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Druk przelewu za wydanie karty parkingowej

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Polecamy